Permitteringsvarsel som følge av COVID-19

Av Advokatfirmaet PwC

Denne malen er laget med hensyn til de mange selskapene som nå må permittere ansatte som følge av COVID-19/ koronaviruset.

0 NOK
Ex. VAT

Om dokumentet

Denne malen er laget med hensyn til de mange selskapene som nå må permittere ansatte som følge av COVID-19/ koronaviruset. Malen er oppdatert i henhold til de nye reglene om permitteringer som ble vedtatt 16. mars 2020, og inneholder alle påbudte krav etter loven for at en permittering skal være gyldig.


Permittering innebærer at arbeidstaker fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt i en midlertidig periode. Det nye strakstiltakene fra Stortinget innebærer at arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager. Etter dette vil staten ta over og utbetale full lønn i ytterlige 18 dager, slik at arbeidstaker som er permittert totalt får 20 dager til sammen med full lønn.


Selv om COVID-19 utgjør en spesiell situasjon, er det viktig at de juridiske vilkårene for permittering fortsatt er oppfylt. Denne vurderingen må gjøres før selskapet permitterer, samt at det må bestemmes hvem som skal og kan permitteres, og om permitteringen er hel eller delvis. Det må sendes ut et permitteringsvarsel 2-14 dager i forveien avhengig av situasjonen.


Du kan lese mer om permitteringsreglene på PwC’s blogg her, eller følge en av våre guider til permittering om ditt selskap skal permittere, eller om du selv har blitt permittert.


Spesielt nyttig for:

Deg som må permittere som følge av COVID-19/ Koronaviruset.

Om Partner

PwC er et globalt nettverk med over 250.000 ansatte verden over. Men med 27 kontorer spredt over hele Norge har vi inngående kunnskap og kompetanse på nasjonalt og lokalt næringsliv og rammevilkår. Med de beste hodene lokalt og globalt bistår vi din virksomhet med rådgivning, revisjon, advokattjenester og regnskap.

Andre dokumenter for Populære dokumenter

799 NOK
GRATIS

Standard arbeidsavtale - fast / midlertidig stilling

av Advokatfirmaet PwC

Mal for standard arbeidsavtale

GRATIS

Databehandleravtale - EU-godkjent og anbefalt av Datatilsynet

av Advokat Jan Sandtrø

Denne databehandleravtalen er EU-godkjent og anbefalt av Datatilsynet, og vil gi deg den beste sikkerheten i ditt forhold til databehandler.

300 NOK
GRATIS

Databehandleravtale

av Advokat Jan Sandtrø

En databehandleavtale for å sikre behandling av personopplysninger mellom behandlingsansvarlig og den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige (databehandler).

GRATIS

Guide for arbeidsgivere som skal permittere

av Lexolve

En guide som tar arbeidsgivere som vurderer permittering eller skal permittere, gjennom de nødvendige stegene i en permittering

GRATIS

Guide for arbeidstakere som er berørt av COVID-19

av Lexolve

En guide for alle arbeidstakere som er berørt av COVID-19 gjennom permittering av sin arbeidsgiver.

1199 NOK
GRATIS

GUIDE – Sikre rett til navnet mitt

av Protector

Hvordan unngå konflikt med andres rettigheter, og få enerett til eget navn?

GRATIS

NDA - Fortrolighetsavtale på norsk - GRATIS

av Bryn Aarflot

En fortrolighetsavtale (evt. NDA – Non Disclosure Agreement) er en avtale om hemmelighold av informasjon en avtalepart får tilgang til.

GRATIS

Notice of temporary redundancy (Permitteringsvarsel)

av Advokatfirmaet PwC

This template is developed for employers who will have to give employees a notice of temporary redundancy.

GRATIS

Oppsigelsesguide

av Lexolve

Denne guiden er laget med hensyn til selskaper som må nedbemanne eller vurderer å nedbemanne, grunnet virksomhetens forhold.

749 NOK
GRATIS

Starte AS - Dokumentpakke

av Frøysaa & Bjørkgård

Alle dokumenter du trenger for å starte ditt aksjeselskap.

GRATIS

Test: GDPR - Behøver du en databehandleravtale?

av Lexolve

Lurer du på om du er databehandler? Eller om du behøver en databehandleravtale? Ta testen og finn ut!

Kun 3 steg så har du kontroll!

1

Kjøp dokumentet du trenger og få tilsendt din unike lenke på epost.

2

Lag dokumentet med vårt smarte spørreskjema. Husk å bruke tipsene fra advokaten!

3

Last ned for å signere med penn eller prøv digital signering - så er du ferdig!