Juridisk sikkerhet for alle

På Lexolve Market lager du selv sikre, digitale juridiske dokumenter du trenger i din bedrift, med den innbakte juridiske ekspertisen du ville fått om du oppsøkte advokat.
Da kan du fokusere på det som er viktig - å bygge opp din bedrift!

I samarbeid med

I samarbeid med

Kun 3 steg så har du kontroll!

1

Kjøp dokumentet du trenger og få tilsendt din unike lenke på epost.

2

Lag dokumentet med vårt smarte spørreskjema. Husk å bruke tipsene fra advokaten!

3

Last ned for å signere med penn eller prøv digital signering - så er du ferdig!

Oppsigelse

149 NOK
GRATIS

Permitteringsvarsel

av Frøysaa & Bjørkgård

Permitteringsvarselet som oppfyller lovens formkrav.

299 NOK
GRATIS

Avskjedigelse

av Frøysaa & Bjørkgård

For deg som skal avslutte arbeidsforholdet med arbeidstaker

149 NOK
GRATIS

Oppsigelse - skriftlig advarsel 

av Frøysaa & Bjørkgård

Skriftlig advarsel til arbeidstaker som misligholder sine plikter i arbeidsforholdet

199 NOK
GRATIS

Innkalling til drøftelsesmøte etter Arbeidsmiljøloven § 15-1

av Advokatfirmaet PwC

Mal for innkalling til drøftelsesmøte etter Arbeidsmiljøloven § 15-1

149 NOK
GRATIS

Drøftelsesmøte - innkalling

av Frøysaa & Bjørkgård

Dokument for innkalling til formelt drøftelsesmøte

199 NOK
GRATIS

Protokoll fra drøftelsesmøte etter Aml. § 15-1

av Advokatfirmaet PwC

Mal for protokoll fra drøftelsesmøte etter Arbeidsmiljøloven § 15-1

149 NOK
GRATIS

Oppsigelse - drøftelsesmøte protokoll

av Frøysaa & Bjørkgård

Protokoll til å dokumentere alt fra et drøftelsesmøte

499 NOK
GRATIS

Oppsigelse mal - sluttavtale 

av Frøysaa & Bjørkgård

Oppsigelse mal - sluttavtale som inneholder temaer som bør berøres

299 NOK
GRATIS

Oppsigelse - arbeidstakers prøvetid

av Frøysaa & Bjørkgård

Oppsigelse av arbeidstaker i prøvetid som oppfyller lovens formkrav

599 NOK
GRATIS

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

av Advokatfirmaet PwC

Mal for oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

179 NOK
GRATIS

Oppsigelse arbeidstakers forhold

av Frøysaa & Bjørkgård

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold med lovens formkrav

599 NOK
GRATIS

Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

av Advokatfirmaet PwC

Mal for oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

299 NOK
GRATIS

Oppsigelse - virksomhetens forhold

av Frøysaa & Bjørkgård

Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold med lovens formkrav