Advokat Jan Sandtrø

Advokat Jan Sandtrø er en uavhengig advokat som bistår klienter innenfor krysningsfeltet mellom juss og teknologi. Han har har lang erfaring og omfattende ekspertise innenfor personvern, GDPR, kontrakter for programvare og leveranser, rettigheter for teknologi, digital markedsføring mv.


Jan Sandtrø har vært advokat og partner i en rekke advokatfirmaer, samt juridisk direktør i ett større teknologiselskap


På Lexolve Market tilbyr Jan Sandtrø dokumenter som hjelper med bedrifter med å sikre seg solid grunnlag for håndtering av data og persondata.

Se mer på Jan Sandstrø sin hjemmeside