Frøysaa & Bjørkgård

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.


Næringsliv

Vi spesialisert oss på juridiske temaer som vi vet at er særlig aktuelle for små- og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter uten egne juridiske miljøer, men som likevel er avhengig av å forholde seg til et regelverk for å skape, bevare og utvikle verdi i sin virksomhet.

Mange bedrifter i SMB-segmentet har få eiere, som gjerne også er direkte involvert i driften og har sin arbeidsplass der. Dette skaper en helt spesiell knytning mellom eierne, virksomheten og de ansatte. Det er her verdien skapes. Som advokat er det grunnleggende å forstå dette for å kunne gi verdifulle råd til virksomheter i dette segmentet.

Våre advokater er opptatt av å kjenne både virksomheten og menneskene som står bak. På denne måten kan vi gi verdifulle råd, ikke bare ut fra vår juridiske fagkompetanse, men også ut fra praktisk erfaring om hva som er viktig for virksomheten. Gjennom et tett samarbeid ønsker vi å være en bidragsyter til virksomheten – som en egen juridisk avdeling. Derfor sier vi tett på.


Fast eiendom

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har spesialisert seg på de sidene av fast eiendoms rettsforhold som har betydning for folk flest. Våre klienter er privatpersoner eller små- og mellomstore bedrifter som enten eier eller har andre rettigheter i fast eiendom. Oppdragene spenner fra tvisteløsning til rådgivning i forbindelse med utvikling av et eiendomsprosjekt.

Våre advokater har bred erfaring fra dette rettsområdet. Vi vet av erfaring at mange oppdrag innenfor dette rettsområdet er presset på tid. Samtidig gjelder det store verdier, og det er avgjørende med nøyaktighet og kontroll. Et tett samarbeid mellom advokat og klient, sikrer at oppdraget gjennomføres effektivt og trygt.


Familie- og arverett

Familien er det næreste vi har. Kanskje er det nettopp derfor mange av de vanskeligste situasjonene man kommer opp i gjelder nettopp familien. Forskjellige samlivsformer, og et mangfold av familiekonstellasjoner, gjør at dette rettsområdet er i en rivende utvikling og blir stadig viktigere.

Innenfor familie- og arveretten er det ofte ikke nok med fagkompetanse alene. Det kreves erfaring for å finne gode løsninger på det som for mange er svært vanskelige problemstillinger. Våre advokater har de nødvendige menneskelige egenskapene til å lytte og forstå klientens situasjon. Samtidig har de fagkompetansen og erfaringen som skal til for å gi gode råd i alle livets faser. Alt dette er avgjørende enten man skal løse det økonomiske oppgjøret etter et langt ekteskap, eller utforme et testament over klientens siste vilje.

Se mer på Frøysaa Bjørkgård sin hjemmeside

Dokumenter av Frøysaa & Bjørkgård

399 NOK
GRATIS

Aksjeeierbevis

Lovpålagt dokument som beviser aksjonærens eiendomsrett til aksjene.

129 NOK
GRATIS

Aksjeeierbevis

Beviser aksjonærens eiendomsrett til aksjene i selskapet.

129 NOK
GRATIS

Aksjeeierbok

Ha kontroll over hvem som til enhver tid eier selskapets aksjer

129 NOK
GRATIS

Aksjeeierbok

Ha kontroll over hvem som til enhver tid eier selskapets aksjer.

359 NOK
GRATIS

Aksjonæravtale

Aksjonæravtale regulerer forholdet mellom aksjonærer i et selskap

359 NOK
GRATIS

Aksjonæravtale

Regulerer forholdet mellom aksjonærer i et selskap.

359 NOK
GRATIS

Arbeidsavtale - midlertidig ansettelse

Arbeidsavtale til midlertidig ansettelse i bedrift.

359 NOK
GRATIS

Arbeidsavtale - fast stilling

Arbeidsavtale for ansettelse til fast stilling.

299 NOK
GRATIS

Avskjedigelse

For deg som skal avslutte arbeidsforholdet med arbeidstaker

359 NOK
GRATIS

Arbeidsavtale - tilkalling

arbeidsavtale for ansettelse av tilkallingstilling

199 NOK
GRATIS

Avtale om firmabil

Enkel avtale om firmabil som tilpasses behovet i din virksomhet.

199 NOK
GRATIS

Avtale om hjemmekontor

Avtale for ansatte som ønsker å jobbe hjemme

129 NOK
GRATIS

Generalforsamling - fullmakt

Fullmakt slik at aksjonærer kan sende en annen person

149 NOK
GRATIS

Generalforsamling - innkalling

Innkalling til generalforsamling i tråd med styremøteprotokollen

199 NOK
GRATIS

Generalforsamling - protokoll

Protokoll for hva som ble gjennomgått og hvilke beslutninger som ble tatt

299 NOK
GRATIS

Oppdragskontrakt

Kontrakt for innleie av eksterne ressurser

499 NOK
GRATIS

Innleie bemanningsbyrå

Kontrakt for innleie fra bemmaningsbyrå

179 NOK
GRATIS

Oppsigelse arbeidstakers forhold

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold med lovens formkrav

299 NOK
GRATIS

Oppsigelse - arbeidstakers prøvetid

Oppsigelse av arbeidstaker i prøvetid som oppfyller lovens formkrav

149 NOK
GRATIS

Drøftelsesmøte - innkalling

Dokument for innkalling til formelt drøftelsesmøte

149 NOK
GRATIS

Oppsigelse - drøftelsesmøte protokoll

Protokoll til å dokumentere alt fra et drøftelsesmøte

149 NOK
GRATIS

Oppsigelse - skriftlig advarsel 

Skriftlig advarsel til arbeidstaker som misligholder sine plikter i arbeidsforholdet

599 NOK
GRATIS

Opsjonsavtale

Opsjonsavtale for ansatte i selskapet som regulerer partenes rettigheter og plikter

299 NOK
GRATIS

Oppsigelse - virksomhetens forhold

Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold med lovens formkrav

249 NOK
GRATIS

Pakke - Generalforsamling - innkalling, protokoll

Alt du trenger for å gjennomføre en profesjonell generalforsamling

499 NOK
GRATIS

Oppsigelse mal - sluttavtale 

Oppsigelse mal - sluttavtale som inneholder temaer som bør berøres

149 NOK
GRATIS

Permitteringsvarsel

Permitteringsvarselet som oppfyller lovens formkrav.

189 NOK
GRATIS

Stiftelsesdokument

Vær trygg på at stiftelsen av ditt selskap er gjort riktig.

749 NOK
GRATIS

Starte AS - Dokumentpakke

Alle dokumenter du trenger for å starte ditt aksjeselskap.

239 NOK
GRATIS

Taushetserklæringmal for avtaleparter

Taushetserklæringmal som beskytter forretningshemmeligheter.

239 NOK
GRATIS

Taushetserklæring mal for styremedlemmer

Taushetserklæringmal som beskytter forretningshemmeligheter.

179 NOK
GRATIS

Styremøte - protokoll

Protokoll fra styremøte med saker som skal behandles

239 NOK
GRATIS

Taushetserklæring

Sikre at ansatte ikke går ut med selskapshemmeligheter

189 NOK
GRATIS

Vedtekter

Vedtekter til opprettelse av ditt selskap.

189 NOK
GRATIS

Vedtekter

Vedtekter til opprettelse av ditt selskap. Pris: 189 kr. eks. mva