Arbeidsavtale - midlertidig ansettelse

Av Frøysaa & Bjørkgård

Arbeidsavtale til midlertidig ansettelse i bedrift

359 NOK
Ex. VAT

Om dokumentet

Prosessen rundt ansettelse kan være krevende for små selskaper, og det kan være vanskelig å vite hvilken arbeidsavtale man skal benytte seg av. Loven oppstiller minimumsvilkår til hva en arbeidsavtale skal inneholde – uavhengig av om det er en fast eller midlertidig ansettelse. Dokumentene vi har laget i dokumentserien vi har laget til Lexolve Market om ansettelse oppfyller lovens vilkår.


Arbeidsmiljølovens utgangspunkt i en arbeidsavtale er at arbeidstaker skal ansettes i fast stilling. Dersom du ønsker midlertidig ansettelse av en arbeidstaker må du først være sikker på at det er adgang til dette etter loven. Dette dokumentet oppfyller de formkrav som følger av arbeidsmiljøloven til en midlertidig ansettelse, samtidig som at avtalen blant annet regulerer konkurranseklausuler og immaterielle rettigheter knyttet til arbeidsforholdet.


Dersom du er i tvil om hvilken ansettelsesform du skal bruke, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.


Arbeidsavtalen er spesielt nyttig for:

  • Selskaper i utvikling og vekst
  • Selskaper som skal ansette en person midlertidig

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Kun 3 steg så har du kontroll!

1

Kjøp dokumentet du trenger og få tilsendt din unike lenke på epost.

2

Lag dokumentet med vårt smarte spørreskjema. Husk å bruke tipsene fra advokaten!

3

Last ned for å signere med penn eller prøv digital signering - så er du ferdig!